Đăng ký sản phẩm

  • VOVO khuyến nghị khách hàng của chúng tôi đăng ký các sản phẩm đã mua trực tuyến tại vovo-us.com
  • Đăng ký sản phẩm của bạn cho phép VOVO truy cập và theo dõi thông tin của bạn để được chăm sóc bảo hành đầy đủ.
  • Xin lưu ý: ngày đăng ký không phải là ngày bắt đầu bảo hành với thời hạn 1~2 năm.
  • Thời hạn bảo hành được kích hoạt và có giá trị trong 1 hoặc 2 năm kể từ ngày mua.
  • Thời hạn bảo hành có thể khác nhau tùy thuộc vào dòng sản phẩm.
  • Quyền lợi bảo hành có thể bị hạn chế nếu sản phẩm không được đăng ký.
Thông tin bắt buộc
Thông tin bắt buộc
Thank you!
Thông tin bắt buộc
Thông tin bắt buộc
Thank you!
Thông tin bắt buộc
Thông tin bắt buộc
Thank you!
This field is required
Thông tin bắt buộc
Thank you!
Thank you!